Ifjúsági Kerekasztal LOGÓ Pályázat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal logójának megtervezésére 14 – 25 év közötti zalaegerszegi lakos, vagy Zalaegerszegen tanulmányokat folytató fiatalok részére.

A pályázati felhívás teljes szövege innen tölthető le!

Gondolatébresztő a logó készítéséhez:
- A 2011-es kerekasztal beszámolója (katt ide)
- A 2012-es kerekasztal beszámolója (katt ide)

A 2009. októberében alakult Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal a helyi társadalmat képviselő, a helyi ifjúságpolitika kérdéseivel foglalkozó testület. A Kerekasztal ernyőszervezetként működik: lefedi mindazokat a civil közösségeket, fiatalok tömörüléseit, szervezeteit, a Zalaegerszegi Főiskolások Egyesületét, a hallgatói önkormányzatokat, a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzatot, az ifjúságért dolgozó intézményeket (szakterületeket), az ifjúságvédelem területén és a diákönkormányzatok mellett dolgozókat, egyházak képviselőit, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata delegáltjait - tehát magukat a fiatalokat és mindazokat, akik és amely szervezetek érintettek a fiatalok életkörülményeinek, lehetőségeinek alakításában, igényeik, szükségleteik felmérésében és kielégítésében és önként vállalják az együttműködést a fiatalokkal és más intézményekkel, szervezetekkel. A Kerekasztal tagjai az ifjúságért végzett közös erőfeszítéseket, az érdekképviseletet és a fiatalok számára értékes és változatos programok biztosítását tartják a legfontosabb feladatuknak.
Az együttműködést, az összetartozást a Kerekasztal tagsága egységes arculati megjelenéssel is szeretné kifejezésre juttatni. E szándékról a 2012. szeptember 27-i III. Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal PIKNIK rendezvényen a tagság részéről döntés is született.

A logó a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal egységét hivatott kifejezni, egyben utalnia kell a Kerekasztal fiatalokhoz fűződő kapcsolatára, az ifjúság friss lendületére. Egyszerű, könnyen megjegyezhető és beazonosítható, de eredeti ötleteket várunk azzal, hogy az elképzelések grafikailag jól alkalmazhatók legyenek, akár zászlón, molinón, levélpapíron, honlapon, illetve kiadványokon kell majd megjelenteni.